home

agenda

activiteiten en lezingen


wandeling


spirituele boeken


contact


links

LEZING op zaterdag 19 november 2011
van 14.00 tot omgeveer 16.30 uur
in Hotel Den Helder door

CHRISTIANE BEERLANDT

Locatie: Hotel Den Helder
Adres: Marsdiepstraat 2 1784 AP

Zaal is open om 13.15 uur

Christiane_Beerlandt_50
Ziekten, depressies, emotionele verwarring, eenzaamheid, angst, aardbevingen, overstromingen... "WAAROM ?"

Fundamentele transformatie gevraagd.

Basis voor een Nieuwe Wereld

Is Lichamelijke Onsterfelijkheid mogelijk ?

De intrinsieke bedoeling van de Levensbron is dat lijden en dood niet meer zijn. Ook al geloven vele mensen in reïncarnatie of een plaats naast hun god in den hoge... , wanneer we luisteren naar deze Levensbron zelf, dan horen we dat het Leven als hoofddoel heeft : geen droefheid meer, noch angsten, noch ellende, noch dood.

Hoe komt de mensheid hiertoe : in dienst van het "Leven" ? Om hierover klaar Inzicht te geven aan de mens, heeft Christiane Beerlandt haar bijzondere gaven gebruikt om talrijke teksten neer te schrijven die te vinden zijn in verschillende boeken die wereldfaam genieten en in een voor iedereen begrijpelijke taal geschreven zijn. Ze worden gebruikt door talloze leken maar evengoed door artsen en andere professionele hulpverleners.

Onder de 22 tot op heden verschenen Nederlandse titels citeren we enkele voorbeelden.

De Sleutel tot Zelf-Bevrijding : basiswerk over de ware psychische, emotionele oorsprong van ongeveer 1300 ziekten en hun kernoplossing. De diepere, fundamentele ondergrond van ziekten en symptomen leren begrijpen en oplossen.Leven ! : hoe je leven zelf in handen nemen en er iets prachtigs van maken ?Nieuwe Dagen : Vreugde ! Over de weg naar lichamelijke onsterfelijkheid.De reeks "Signalenboeken" : over het "waarom" van onaangename gebeurtenissen die ons treffen. Niets gebeurt "zomaar". Leer deze "signalen" begrijpen en stuur je bij op je pad naar steeds meer geluk en gezondheid.De Hoorn des Overvloeds : hoe kunnen wij onszelf beter leren kennen en helen aan de hand van wat we graag "eten" ?De Twaalf Poorten van Prins Sirius : een sprookje voor volwassenen waarin we leren voelen wat dat is, "het ware geluk"... Hoe dit te bereiken ?

De Mens is tot veel meer in staat dan hij denkt of gelooft. Vanuit liefde en dankbaarheid kan hij zelf zijn leven creëren : niet langer in een neerhalende, maar in een positieve richting.

Bij deze gelegenheid kan men aan de auteur vragen stellen over alles wat "Het Leven" aangaat... ook over alles wat Jouw Leven aangaat : alle mogelijke ziekten, gebeurtenissen op je levenspad, emotionele problemen, zin in bepaalde voeding, oersymboliek van dieren, astrologische vragen, hoe functioneren in deze maatschappij, relaties, seksualiteit, dromen, wereldgebeurtenissen, onsterfelijkheid, lichaamsgewicht, enz., enz. ... Bij het beantwoorden maakt Christiane Beerlandt gebruik van haar speciale vermogens. Haar uitzonderlijke gave om "helder te zien", de levenskracht en de hartsvibratie die uitgaan van deze sterke persoonlijkheid, samen met haar aanvoelen van wat er leeft bij de mensen in de zaal, maken van haar voordrachten een onvergetelijke belevenis.

Wie is Christiane Beerlandt ?
De Vlaams-Belgische le­vens­filosoof Christiane Beer­landt (°1955) stelt haar talenten ten dienste van de mensheid door het schrijven van talrijke boeken die we­reld­faam genieten. In een voor iedereen begrijpelijke taal verklaart ze de diepste betekenis van ziekten, gebeurtenissen, spon­tane voedingsvoorkeuren, die­ren, enz. ... Welke lessen kan de mens hieruit leren ? Haar werk wordt gebruikt door talloze leken maar evengoed door psychologen, filosofen, artsen en andere professionele hulpverleners.

Zij is in de eerste plaats bekend als schrijfster van het dikke boek De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Psychologische oorsprong-en-oplossing van 1300 ziekten (ISBN 978-90-75849-32-5). Deze 'encyclopedie van de psychosomatiek', beschikbaar in diverse talen, ging al meer dan 120.000 keer over de toonbank. Een hele verwezenlijking voor een boek dat helemaal niet commercieel bedoeld was. Mond-tot-mondreclame speelde de hoofdrol in dit succes. Als 54-jarige is Christiane Beerlandt de laatste 22 jaar niet ziek geweest, gewoon door te leven volgens de door haarzelf ontwikkelde filosofie. De Sleutel tot Zelf-Bevrijding wordt wereldwijd, zowel door leken als door professionele hulpverleners, als hét referentiewerk beschouwd over het verband tussen psyche en lichaam. Ook de andere werken van Christiane Beerlandt worden zeer gewaardeerd door mensen die diep willen graven om tot oplossing te komen van oerproblematieken.

Christiane Beerlandt werd geboren met een bijzondere gave die haar toelaat om 'helder te zien' in de diepste psychologische, emotionele en energetische bewegingen die de kern van het leven en de mens uitmaken. Haarfijn (aan)voelend, maar tegelijk nuchter-krachtig, maakt ze zonder pardon korte metten met 'zweverijen' die in onze tijden welig tieren. Het kaf van het koren scheiden, zo raadt ze iedereen aan.

Haar ware 'roeping' – nood en pijn lenigen bij haar medemensen – duwde zich helemaal naar boven vanaf 1991. Voorheen had zij haar leven lang ontelbare mensen in nood, die zij op haar pad ontmoette, bevrijdende inzichten verschaft via gesprekken. Bekommerd om al het leed dat onze wereld teistert, zette Christiane Beerlandt zich toen aan het schrijven, gestimuleerd ook door de vele onopgeloste vragen van o.m. artsen i.v.m. hun patiënten. In een mum van tijd rolde er een hele reeks boeken uit haar pen. Die enorme productiviteit dankt ze aan haar gave, maar ook aan haar bijzonder krachtige lichaam vol levensenergie.

Via haar schrijven wil ze de mens laten proeven van een puur geluksgevoel, o.a. in haar sprookjesverhaal voor groot en klein De Twaalf Poorten van Prins Sirius (ISBN 978-90-75849-12-7) : over de zoektocht van de mens naar het ware geluk. Hoe kan jij als mens angst, verdriet, depressie overwinnen en tot pure vreugde evolueren, net als de hoofdfiguur uit het verhaal ?

Uniek voor haar werk is dat de inhoud van geen enkele van haar boeken op bestaande geschriften of onderzoek is gebouwd. Vanuit haar dieper 'weten' schrijft en spreekt ze : 'vanaf nul' de dingen in vraag stellend, om alles tot de zuivere bodemlagen uit te puren. "Je kan nooit waarheid bezitten of grijpen", zegt ze, "maar je kan je ervoor open stellen vanuit je hart." Wetenschappers, artsen, hulpverleners en hun patiënten bevestigen de raakheid van haar teksten in de praktijk en noemen het vaak 'wonderlijk'. Christiane Beerlandt vindt het gewoon 'haar taak'. Met haar diepe aanvoelen, samen met een flinke dosis nuchterheid en gezond verstand, legt ze een brug tussen het rationeel-we­ten­schap­pe­lij­ke en het intuïtief-voelende.

Mensen uit de omgeving van Christiane Beerlandt kennen haar als een heel bijzonder iemand, een sterke, liefdevolle persoonlijkheid. Met haar teksten wil ze fundamenten leggen voor een wereld waarin haat, pijn, lijden en dood niet langer kunnen bestaan. Informatie om mensen inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van ziekten, gebeurtenissen, enz. Geen sprake van 'volgelingen'. Geen 'groep', geen 'school' :
"Iedereen dient zélf zijn leven in eigen handen te nemen. Beslis zelf, met een open geest en tegelijk een gezond-kritisch oordeel, welke informatie voor jou nuttig is. Neem dan je leven in eigen handen. Eigen meesterschap, individuele zelf-wording in liefde, zonder daarom in een egoïstische cocoon te kruipen", aldus Christiane Beerlandt.

Bedrijvig als een bij leidt Christiane Beerlandt een zeer gelukkig bestaan ; dat geluk wil ze graag delen met anderen. Zij geeft daarom, op aanvraag van verenigingen voor zowel leken als professionelen, lezingen en voordrachten in binnen- en buitenland : over persoonlijke ontwikkeling, het verband tussen psyche, emoties en ziekte, de diepere betekenis van gebeurtenissen in iemands persoonlijk leven en ook op wereldvlak, het waarom van onze voedingsvoorkeuren, de symbooltaal van de dieren, de absurditeit van de slankheidscultus, astrologie en dieptepsychologie, de mogelijke evolutie naar fysieke onsterfelijkheid, seksualiteit, Liefde, enz. ... enz. ...

Het werk van Christiane Beerlandt wordt gepubliceerd door de Uitgeverij Beerlandt Publications (vroegere benaming : Uitgeverij Altina), die uit idealisme gesticht werd door een Belgische arts, nadat hij de uitzonderlijke waarde had vastgesteld van Christiane Beerlandts teksten voor zijn patiënten.

powered by: Marcel Oosterbeek