home

agenda

activiteiten en lezingen


wandeling


spirituele boeken


contact


links


Introspectie - begrip - genezing

introspectie

vorig inzicht

volgend inzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefde is het alles omvattende gevoel van wat ZIJN betekend.
Als je de liefde voelt dan word je opgetild naar een hoger plan en vibreer je mee met de hogere dimensies.
Hoe hoger je in dimensie stijgt, hoe puurder de Liefde hoe overweldigender het gevoel.

Het is prachtig om te mogen zien hoe de mens de Universele Liefde deelachtig wordt. Het deelachtig worden van het Christusbewustzijn met als fundament het onvoorwaardelijk leren liefhebben gebaseerd op stevig in je schoenen staan en goed geaard zijn.
Te zijn wie je bent en werkelijk heel zijn.
Als er maar kleine oneffenheden in je leven zijn dan heeft de Universele Liefde geen volledige basis meer en trekt het als het ware weg uit de mens.

Geen enkele levensomstandigheid kan verbeterd of overwonnen worden door dit te willen ontvluchten. Alle ervaringen zijn noodzakelijk en hier zal in voorzien moeten worden willen wij ons pad vervolgen naar het eeuwige geluk dat ons uiteindelijk ten deel zal vallen.

OM LICHT UIT TE STRALEN ZUL JE LICHT DIENEN TE WORDEN!
Als je in 't leven diverse blokkades hebt opgelopen, ontstaan door trauma's/emotionele pijn, dan is uit deze gebieden de Universele Liefde weggetrokken. De voedingsbodem was rijp voor negatieve energie en waar negatieve energie is kan geen Universele Liefde zijn; zij trekt zich altijd terug daar waar het donker wordt. Om deze gebieden weer Licht te maken zul je weer Licht moeten worden. Wil de ziel gevoed worden door Universele Liefde dan zal de ziel open moeten staan voor deze energie zodat 't door je heen kan werken. De psyche is 'n complex geheel en valt niet 1,2,3 te helen. Hier is zeer veel begrip voor nodig. Universele Liefde is heel en als de mens heel wil worden dan zal 't op alle niveaus heel moeten worden. Dit is moeilijk en voor 1 aardse incarnatie onmogelijk om geheel te volbrengen. We zijn op weg naar heelwording waarbij 't proces 't allerbelangrijkste is. Maar om jezelf te helen voor zover dat mogelijk is, zul je jezelf moeten toestaan om de Universele Liefde te laten stromen. D.w.z. dat je door stukken heen zal moeten worstelen gepaard gaande met pijn en verdriet. Het kan zijn dat je op 'n bepaald moment in de schepping hebt gezegd: 'Ik wil dit niet meer voelen, dit was te erg'. Weet dan dat je nog een onbegrepen gevoel afdekt! Op dat moment sta je niet meer toe om te helen! Juist daar waar je nog veel weerstand voelt, daar zit nog 'n blokkade en is zelfwerkzaamheid en veel introspectie geboden. Durf te zeggen: 'Oké, het was erg en heel vreselijk, maar ik sta mezelf toch toe om de poort open te zetten en 't Licht binnen te laten vloeien', op dat moment wordt 't al Lichter en komt al meer Licht in de duisternis. Licht wat dan binnenstroomt is al zo overweldigend en je wordt ahw vanuit 't donker naar 't Licht toegetrokken. Dit is dan ook de weg die je dient te gaan! Zo werkt ook 't toelaten van de Universele Liefde. Zet de deur op 'n kiert en daardoor zal je als vanzelf omhoog gaan naar 't Licht. Ook dat is 'n onderdeel van de schepping. We gaan alleen maar omhoog als wij dit zelf toestaan, laat de Universele Liefde dan ook stromen door die gebieden die donker zijn en nog geblokkeerd. Durf 't gevecht weer met jezelf aan te gaan en zet de deur weer op 'n kier. Laat 't Licht binnenkomen en zet 't proces van heling weer in gang.

BEGRIP EN ACCEPTATIE
Probeer jezelf voor te stellen als 'n glazen bol waar je doorheen kunt kijken en binnen in deze transparante bol schijnt 't Licht, 'n heldere en eeuwige vlam. Doordat de bol transparant is, is alles helder en licht en is er een en al begrip. Naarmate de bol troebeler wordt, wordt het moeilijker om de vlam nog te zien. Er is minder Licht, minder helderheid en minder begrip. Op 'n gegeven moment is 't contact met de innerlijke vlam verloren gegaan en is men z'n eigen leven gaan leiden. Op die momenten dat je weer tracht contact te maken met je innerlijke Licht zul je eerst die lagen af moeten pellen die dit Licht nog versluieren. Dit is 'n proces dat je niet kunt stoppen/omkeren. Alle lagen zullen moeten worden afgelegd waarbij niets kan worden overgeslagen in 'n volledige acceptatie. Zolang wij niet kunnen accepteren is er geen begrip en zal de laag blijven zitten en ver-sluiert ons Licht. Om helderheid te verkrijgen is moed nodig. Je zult toch moeten afdalen in de diepe spelonken van jezelf en wat je tegenkomt is vaak niet 't meest prettige. Het is daar donker, koud, nat en vochtig. En toch is dit de weg die je moet gaan om weer bij je eigen innerlijke Licht te komen, 't binnenste is Licht en zal altijd Licht zijn. Soms is 't moeilijk om 'n begin te maken. De wil is er wel maar onbewust wordt 't proces nog tegengehouden. Hier ligt altijd angst aan ten grondslag. Angst houdt 't proces stil en hierdoor kan er geen doorgang plaatsvinden naar de volgende laag. Je zult je dienen af te vragen wat deze angst is, waarom je deze hebt? Wees hierbij eerlijk en kijk jezelf aan in de spiegel. Als je jezelf recht in de ogen durft te kijken dan weet je dat je 'n stuk hebt opgelost. Zolang je de ogen nog sluit of je gezicht nog afwendt, kun jij jezelf nog niet aanschouwen in 't werkelijke Licht. Maar juist dat is de uitdaging van 't leven en dat is waarom wij hier zijn met al onze beproevingen en beperkingen. Op 't moment dat je werkelijk ja zegt tegen 't afpellen van nog donkere lagen is 't begin gemaakt. Maar zolang de angst je nog weerhoudt zullen de lagen alleen maar zwaarder worden. Karma gaat dan steeds zwaarder aanvoelen en 't lijden neemt alleen maar toe. Iedereen heeft dit zelf in de hand. De sleutel tot bevrijding van de ziel is onze ziel aanwezig en wacht om geopend te worden!

LEEF VOOR JEZELF TOT HET ZELF
Omdat de tijd nu zo dringt is 't heel hard nodig dat wij allen op de goede plaats van bestemming komen. Het ware Lichtwerk is enkel gebaat bij zelfwerkzaamheid en dus is 't zaak om te leven voor jezelf tot het Zelf en niet voor 'n ander! In moeilijke tijden zoeken velen hun weg naar hulpverleners. Zij kunnen je helpen wanneer je je blokkade begrijpt. En dat je in 'n bewustwordingsproces zit. Door aan je eigen Licht te werken, kan er ruimte ontstaan die de ander ook weer helpt om bij z'n eigen Licht te komen. Houdt elkaar dan ook 'n spiegel voor van herkenning zonder de ander te willen pushen. Neem de ruimte en de nodige afstand om 't Licht toe te laten in jezelf, te belichten wat nu nog duister is. Vrijheid en ruimte is nodig om tot ontwikkeling te komen. Neem deze dan ook en houd je niet langer bezig met wat in de ander leeft. Laat deze processen van de ander bij de ander, maar werk in voortduring aan jezelf en aan de ontwikkeling van je eigen kracht in Liefde tot 't Zelf! Probeer ook de oude normen/waarden los te laten dat geven beter zou zijn dan te ontvangen. Dit kan alleen in evenwicht met ons zelf. Werkelijke Liefde laat 't werk 't werk doen ook al doet dit nog zo pijn! Universele Liefde hanteert 't 2-snijdende zwaard waarbij je vlijmscherp kiest voor 't werkelijke proces zonder de ander te willen behoeden omdat wij zijn, maar ook onze eigen weg nog niet kennen. De basis van Liefde is absolute vrijheid want als er geen vrijheid is of als deze niet wordt toegestaan dan kan er ook geen Liefde zijn. Wij dienen onze eigen zieleweg te gaan waarbij wij door eigen emotionele/mentale barrières durven breken. Durf te onderscheiden en 'n zuiver onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. Zonder ervaringen is er geen leven mogelijk. Het leven leidt tot verlichting die de Bron van 't leven zelf is. Ook onze gevoelens van voor-/afkeur bij alles wat op ons afkomt zijn dan ook noodzakelijk zonder in veroordelingen te vervallen. Door vele veranderingen te doorstaan ontwikkelt zich in ons 'n mild maar onwankelbaar evenwicht. Geen mens kan het totale inzicht van de Geest onthullen. Licht verwerf je dan ook niet. Het komt je toe na heel veel ervaringen en inspanningen. Overigens, al zou alles aan ons geopenbaard worden, dan zouden we dit nog niet kunnen verdragen. Overal is dus 'n tijd voor waarbij wij aan onze eigen processen dienen te werken door zelfwerkzaam te zijn.

INTROSPECTIE IS HET BEGIN VAN ZELFGENEZING
Wie in de eigen kracht durft te gaan staan en in zuiver-heid durft te leven, pleegt voortdurend introspectie. We leven op Aarde om bewust te worden en wij hebben nu ook nog eens de mogelijkheid om in 'n razend tempo in bewustzijn te groeien. Kijk daarom naar je eigen angsten en durf te spiegelen. Vlucht niet langer meer maar aanvaard je tekortkomingen wetende dat deze geheeld mogen worden. Laat dan ook deze 3-dimensionale wereld achter je door al je begeertes, gehechtheden en angsten te overwinnen en jouw unieke pad te vervolgen. Indien je alles in deze 3-dimensionale wereld achter durf te laten, bewandel je 't steile pad naar geluk. Het is je unieke zieleweg die zich aan jou openbaard. Durf te kiezen voor deze weg waarbij je offers brengt die wellicht zwaar aanvoelen maar waarvan later blijkt dat ze 't je alleen maar Lichter hebben gemaakt. Wees je ervan bewust dat trouw/toewijding leiden tot moed en kracht. Moed bevordert 'n geest van vertrouwen in de kracht van Liefde en is 'n vereiste om tot Goddelijk bewustzijn te komen. Wees dan ook dankbaar voor de ontberingen, tegenslagen, beproevingen en zélfs voor je ergste vijanden. Het omgaan met dergelijke hindernissen vormt 'n wezenlijk onderdeel van ons verblijf op Aarde en samen zijn wij dan ook op weg naar heelwording, immers we zijn allemaal één!

terug naar boven

 

powered by: Marcel Oosterbeek