home

agenda

activiteiten en lezingen


wandeling


spirituele boeken


contact


links


Nieuwetijdskinderen

nieuwetijdskinderen

vorig inzicht

volgend inzicht

 

 

 

 

 

 

 

Heel veel jonge kinderen en toekomstige baby's zijn nu nieuwetijds-kinderen afkomstig van de sterren.
Bij het readen op hun foto's komen wij in onze praktijk in zo'n geval heel mooi geestelijk licht tegen in hun aura.
Dit schijnt dan prachtig op en vaak zien wij een directe verbinding vanuit dit licht met de hogere lichtwerelden.
Ik zie dan dat er in de geest contacten worden onderhouden.
Om het hoofd van een nieuwetijdskindje ziet het er ook anders uit.
De aura staat veel wijder open en is een grote, soms paarse, spirituele antenne, die alle gedachten uit de omgeving direct binnen krijgt. Gedachten bijvoorbeeld van papa en mama of van bezoekers. De beelden die deze volwassenen bij hun gedachten hebben komen vaak ook rechtstreeks nog eens binnen.

De nieuwetijdskinderen hebben zo'n open geestelijke aura omdat het in de lichtwerelden van waaruit ze geïncarneerd zijn, ook open kon staan.
Daar waar alleen maar licht, liefde en positieve intentie voor elkaar heerste, was het uiteraard ook veilig alles op te vangen.
Soms zie ik op de foto van een nieuwetijdskind dat het gekomen is om de oude structuren van deze maatschappij om te gooien (indigo), zodat de mensheid veel meer vanuit haar invoelend vermogen zal organiseren, dan vanuit strakke regels voor iedereen. Veel te vaak nog loopt een kind dat voor deze moeilijke taak is gekomen, tegen heel veel problemen aan op school.
Het kind functioneert er niet. Is intelligent genoeg, maar niet geïnteresseerd, niet geconcentreerd, heeft aanpassings- en gedragsproblemen.
Dit komt omdat het kind alles heel anders ervaart en opneemt.
Veel meer vanuit de rechterhersenhelft. (Daarover zo meer)
Als er op school nu onderwijskrachten zijn die intuïtief mee kunnen voelen en denken met het kind, de lesopzet wat aan kunnen passen naar de behoefte van het kind, in plaats van vasthouden aan de oude regelcodes, dan wordt het makkelijker.
Niet alleen voor dit kind, maar ook voor alle volgende.

(intuïtieve) Ouders en school zullen zich langzaam richten naar de andere nieuwe tijds manieren van functioneren, naar andere leerbehoeftes en andere leer- en opvoedingsmethodes. De maatschappij ziet er straks heel anders uit en deze kinderen moeten heel het oude school- en maatschappelijke instituut helpen omgooien. Het is beslist niet zo dat ze
door hun licht en gaven nu ook een leuk leven zullen hebben. Integendeel; ze offeren voor ons heel wat op door een voorloper, een eerste omvormer te zijn.

Onze maatschappij is gebaseerd op een patriarchaal (mannelijk) functioneren. Het gaat dan vaak om afspraken, presteren, actie, logisch denken en daden. vanuit afgescheidenheid.
Na duizenden jaren wordt onze maatschappij voor het eerst weer matriarchaal (vrouwelijk).
Als dat straks zover is, het gaat veel sneller dan we denken, dan vangen ook wij steeds meer gedachten van elkaar op en denken we veel meer in beelden.
Ons aanvoelend vermogen is dan veel groter. Er is veel meer liefde en openheid voor elkaar en het algemeen belang.
We kunnen niets meer verborgen houden voor elkaar.
Lelijke gedachten en gevoelens vallen door de mand.
De mensen die zich hiervan niet leren te ontdoen de komende jaren, zullen in de derde dimensie achter blijven.
De rest van de mensheid gaat samen met de nieuwetijdskinderen die ons voorgaan, over naar een geheel andere leefwijze dan nu, over van de vierde naar de vijfde en zesde dimensie van éénheidsbewustzijn.
Nog maar enkele jaren zullen deze dimensies naast elkaar kunnen functioneren.

De nieuwetijdskinderen van nu zijn vaak niet in staat alle directe opdrachten uit onze derde dimensie op onze manier aan te pakken omdat zij zelf uit de 5de en hogere dimensies komen.
Als wij bijvoorbeeld zeggen; lees jij die regel eens voor", dan zien ze in onze aura direct waarom wij dat willen (er komt niets van dat kind terecht als we niet meer oefenen) , hoe wij ons voelen (ik heb eigenlijk geen geduld meer en rode auravlammen schieten uit mijn hoofd) en tegelijkertijd krijgen ze bij hetgeen ze lezen ook nog eens beelden door over de tekst. Op dat alles zouden ze willen
reageren.......

Terwijl je weet dat je met een heel intelligent kind te maken hebt, kun je maar niet begrijpen waarom het de opdracht niet direct kan uitvoeren of zich niet lijkt te concentreren.
Maar ondertussen heb jij er geen idee van hoeveel beelden het kind binnen krijgt.
Hoe akelig misschien die opdringerige rode auravlammen aanvoelen. Zoiets is het kind uit de hogere lichtwerelden niet gewend.
Het heeft aanpassingsmoeilijkheden.
En zulke dingen gebeuren heel de dag door in het kind zijn omgeving.
De mensen uit de derde dimensie (onze maatschappij) krijgen nog niet de helft mee van wat het kind oppikt aan beelden, gevoelens en informatie.
Het ontgaat ze omdat ze nauwelijks weten van het bestaan..

Als het allemaal lukt en de eerste ascension (verlichtings-)golven onder de mensheid plaatsvinden, dan komt er op korte termijn zoveel meer Licht op aarde en in het gewone leven, de derde dimensie zal overgegaan zijn naar de vierde, dat de nieuwetijdskinderen op deze verhoogde trilling veel gemakkelijker verder kunnen gaan en toe kunnen komen aan hun eigen levensopdracht.

Er zal dan een belangrijke fundering zijn gelegd waarop zij met geheel nieuwe mogelijkheden, verder zullen gaan. Ook zijn er op aarde bepaalde (jong) volwassenen die hier eerder absoluut
niet konden aarden, waarvoor dan het leven plotseling makkelijker zal worden. Ook zij zullen samen met de nieuwetijdskinderen een andere maatschappij helpen maken.

Omgekeerd heeft een kind, komende uit de hogere dimensies, waar veel meer harmonie, liefde en éénheid heerste, geen idee hoe het moet omgaan met alle toestanden, stress, zorgen en in hun ogen, onzinnige regels. Deze kinderen hebben geleerd dat het belangrijk is met hun mooie, harmonieuze en goede gevoelens voor anderen te werken. Ze hebben geleerd met hun Grote Geest, hun leiderschap met verantwoording voor het Geheel, te werken. Ze
handelen en voelen voor elkaar en ondersteunen zo het Geheel. En nu moeten ze op school zaken leren waar ze niets aan hebben. Zaken die liefde en eenheid niet dienen. Wat heb je aan presteren, aan dualiteit denken voor een op concurrentie gerichte maatschappij?

Ze zijn soms juist gekomen om anderen te leren hun medemensen te helpen, door hun behoeftes te "zien". En ieders behoeftes zijn verschillend en kunnen niet ingevuld worden d.m.v. vaststaande structuren en regels die voor iedereen gelijk zijn. (patriarchaal) Maar zo willen wij het wel in deze derde dimensie.

Deze kinderen komen naar onze wereld om ons te helpen te leven zonder alle regels die geen eenheidsbewustzijn of gevoel toelaten en geen individuele aanpassingen. Deze kinderen komen de oude structuren omverwerpen. Het is heerlijk dat er nu zoveel in de openbaarheid komt over nieuwetijdskinderen. Want zo leggen ouders, therapeuten en scholen ervaringen en positieve aanpak bij elkaar. Zo kunnen we op korte termijn al veranderingen verwachten op school en thuis. Als maatschappij worden we gedwongen" ons intuïtief op te stellen. We zullen leren van deze
kinderen. En als voor de komende golf kinderen de maatschappij genoeg aangepast is (nog ongeveer 1 tot 2 jaar) , dan kunnen deze kinderen gemakkelijker de jong-volwassenen worden, die de nieuwe geestelijke leiders van onze wereld zullen zijn. (Omdat wij ons zullen proberen aan te passen aan hen, zullen ze met minder gedragsproblemen en
aanpassingsmoeilijkheden door hun jeugd heen komen.) Ze zullen ons vooruit helpen naar een wereld van vrede die voor elkaar het beste wenst

bron: www.reiki-usui.nl/

terug naar boven

 

powered by: Marcel Oosterbeek